We Kid Thailand เด็กร้องก้องโลก วันที่ 17 กรกฎาคม 2017

ดูWe Kid Thailand เด็กร้องก้องโลก วันที่ 17 กรกฎาคม 2017 ( We Kid Thailand เด็กร้องก้องโลก 17/07/2017 วันที่ 17 กรกฎาคม 2017 ) ทางรายการจะคัดเลือกเด็กจำนวน 24 คนที่มีความสามารถในการร้องเพลงมาร้องเพลงดังในอดีตที่อยู่ในความทรงจำโดยจะมีพี่เลี้ยงหรือที่ทางรายการเรียกว่า Teacher จำนวน 3 ทีมประกอบไปด้วยสีแดง โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร สีชมพู หนูนา หนึ่งธิดา โสภณ และสีน้ำเงิน เบน ชลาทิศ…

We Kid Thailand เด็กร้องก้องโลก

We Kid Thailand เด็กร้องก้องโลก
ทางรายการจะคัดเลือกเด็กจำนวน 24 คนที่มีความสามารถในการร้องเพลงมาร้องเพลงดังในอดีตที่อยู่ในความทรงจำโดยจะมีพี่เลี้ยงหรือที่ทางรายการเรียกว่า Teacher จำนวน 3 ทีมประกอบไปด้วยสีแดง โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร สีชมพู หนูนา หนึ่งธิดา โสภณ และสีน้ำเงิน เบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ พร้อมด้วยพี่ผู้ช่วยทีมละ 1 คนทำหน้าที่คัดเลือกเด็กเข้าสู่ทีมหากเด็กคนใดได้คะแนนเกิน 70% จากทางฝั่ง Teacher และเด็กที่เข้ามาชมในสตูดิโอเด็กคนนั้นก็จะมีสิทธิ์เลือกว่าจะเข้าทีมของ Teacher คนใดแต่หากเด็กคนใดได้คะแนน 70% จากฝั่งใดฝั่งหนึ่ง Teacher ทั้ง 3 ก็จะมีสิทธิ์เลือกเด็กคนนั้นเข้าสู่ของทีมของตน