ดู7 สีคอนเสิร์ต ออนทัวร์ (ตอน สีคอนเสิร์ต ออนทัวร์ จ.เชียงราย) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ( 7 สีคอนเสิร์ต ออนทัวร์ 30/11/2019 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ) 7 สีคอนเสิร์ต ออนทัวร์

7 สีคอนเสิร์ต ออนทัวร์

7 สีคอนเสิร์ต ออนทัวร์
7 สีคอนเสิร์ต ออนทัวร์