ดูไมค์ทองคำหมอลำฝังเพชร (ตอน เพลง หมอนใบเก่า) วันที่ 14 เมษายน 2561 ( ไมค์ทองคำหมอลำฝังเพชร 14/04/2018 วันที่ 14 เมษายน 2561 ) รายการ ไมค์ทองคำหมอลำฝังเพชร หมอลำทั้งหลายจากทั่วทุกสารทิศจะมาเจอกันบนเวทีแห่งนี้

ไมค์ทองคำหมอลำฝังเพชร

ไมค์ทองคำหมอลำฝังเพชร
รายการ ไมค์ทองคำหมอลำฝังเพชร หมอลำทั้งหลายจากทั่วทุกสารทิศจะมาเจอกันบนเวทีแห่งนี้