ร้องได้ให้ล้าน (ตอน ผู้เข้าแข่งขัน : รัชสุดา จันทร์เสน่ห์ (อี๊ด) (2)) วันที่ 24 มิถุนายน 2561

ดูร้องได้ให้ล้าน (ตอน ผู้เข้าแข่งขัน : รัชสุดา จันทร์เสน่ห์ (อี๊ด) (2)) วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ( ร้องได้ให้ล้าน 24/06/2018 วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ) รายการ ร้องได้ให้ล้าน เวทีของคนรักเพลงลูกทุ่ง ผู้ที่รักเพลงลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทย มาร้องให้ครบสิบ แล้วหยิบเงินล้าน! ไม่ต้องร้องเพลงเพราะ เพียงแต่….คุณร้องเพลงเป็นและร้องถูกต้อง รับเงิน 1,000,000 บาทกลับบ้านไปเลย!

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน
รายการ ร้องได้ให้ล้าน เวทีของคนรักเพลงลูกทุ่ง
ผู้ที่รักเพลงลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทย มาร้องให้ครบสิบ แล้วหยิบเงินล้าน!
ไม่ต้องร้องเพลงเพราะ เพียงแต่….คุณร้องเพลงเป็นและร้องถูกต้อง
รับเงิน 1,000,000 บาทกลับบ้านไปเลย!

หมวดหมู่:

ร้องได้ให้ล้าน