ร้องได้ให้ล้าน วันที่ 12 สิงหาคม 2017

ดูร้องได้ให้ล้าน วันที่ 12 สิงหาคม 2017 ( ร้องได้ให้ล้าน 12/08/2017 วันที่ 12 สิงหาคม 2017 ) รายการ ร้องได้ให้ล้าน เวทีของคนรักเพลงลูกทุ่ง ผู้ที่รักเพลงลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทย มาร้องให้ครบสิบ แล้วหยิบเงินล้าน! ไม่ต้องร้องเพลงเพราะ เพียงแต่….คุณร้องเพลงเป็นและร้องถูกต้อง รับเงิน 1,000,000 บาทกลับบ้านไปเลย!

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน
รายการ ร้องได้ให้ล้าน เวทีของคนรักเพลงลูกทุ่ง
ผู้ที่รักเพลงลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทย มาร้องให้ครบสิบ แล้วหยิบเงินล้าน!
ไม่ต้องร้องเพลงเพราะ เพียงแต่….คุณร้องเพลงเป็นและร้องถูกต้อง
รับเงิน 1,000,000 บาทกลับบ้านไปเลย!